Penzic.eu

Crni kim ili crnjika (lat. Nigella sativa) je biljka iz porodice žabnjaka rasprostranjena na području južne Europe, sjeverne Afrike i jugoistočne Azije, koja se već više od 2000 godina koristi u ljekovite svrhe. U tradicionalnoj medicini crni kim se upotrebljava kod glavobolje i zubobolje, gubitka apetita, proljeva, crijevnih parazita, problema s kožom, odnosno za gotovo sve zdravstvene tegobe.

U novije vrijeme provedena su brojna znanstvena istraživanja u kojima je ispitan biološki učinak crnog kima ili pojedinih njegovih aktivnih tvari. Farmakološke aktivnosti crnog kima koje su opisane u znanstvenoj literaturi uključuju antimikrobno, antioksidativno, antidijabetičko, antitumorsko, antiastmatsko, imunomodulatorno, protuupalno, kontraceptivno i brojna druga djelovanja. Sjemenke crnog kima sadrže različite kemijske spojeve, ali se smatra da su za većinu opaženih bioloških učinaka zaslužni kinoni, među kojima je najzastupljeniji timokinon.

Navedena istraživanja provedena u laboratoriju na stanicama ili eksperimentalnim životinjama ni u kom slučaju nisu dovoljna da se donesu sigurni zaključci o djelovanju crnog kima na zdravlje ljudi. Za ovo su potrebna dobro provedena istraživanja na ljudima, koja bi uključila velik broj ispitanika.

U znanstvenoj literaturi pronađeno je 25 kliničkih istraživanja na ljudima, uglavnom s malim brojem sudionika (od samo četiri do nešto više od stotinu). U studijama je ispitan učinak sjemenki, ulja ili ekstrakta crnog kima, a u jednoj studiji je promatran učinak timokinona iz crnog kima, kao zasebne aktivne supstance.

Crni kim u liječenju astme

U studiji objavljenoj 2010. godine ispitan je učinak kuhanog ekstrakta crnog kima na dišne puteve 15 pacijenata s astmom. Testovi plućne funkcije pokazali su pozitivan, ali značajno slabiji učinak ekstrakta crnog kima (u dozi od 50 i 100 mg/kg) u odnosu na 6 mg/kg teofilina (teofilin je sastojak nekih lijekova koji širi bronhe – bronhodilatacijsko djelovanje).

Ista skupina autora u svom je ranijem istraživanju izvijestila o smanjenom korištenju inhalatora, beta-agonista, oralnih kortikosteroida i teofilina, te inhalacije kortikosteroidima u skupini od 14 pacijenata s astmom tretiranih s 15 mL/kg 0.1 g % kuhanog ekstrakta crnog kima u trajanju od tri mjeseca, u odnosu na kontrolnu skupinu koja je primala placebo. Nadalje, praćenje simptoma astme kao i testovi plućne funkcije ukazali su na poboljšanje zdravstvenog stanja kod onih pacijenata koji su primali ekstrakt crnog kima.

Crni kim za imunitet

Imunitet čovjeka je izgrađen od mnogo različitih tipova stanica koje se nalaze u brojnim tkivima i organima, a sudjeluju u obrani organizma od bakterijskih, virusnih i drugih infekcija ili tumorskog rasta. Pojedine komponente imunološkog sustava imaju specijalizirane funkcije stoga je pitanje djeluje li neki preparat „na imunitet“ preopćenito (jednako kao i tvrdnja da je nešto „dobro za imunitet“).

U nekim od ranije spomenutih istraživanja (kod ispitanika s alergijama), praćen je učinak crnog kima na odabrane komponente imunološkog sustava (brojnost nekih tipova limfocita, količina IgE antitijela). U jednoj studiji je zabilježena promjena u analiziranim komponentama kod ispitanika koji su uzimali pripravak crnog kima, dok u druge dvije nije. 

Crni kim za visoki tlak

Pronađene su četiri studije koje su pratile djelotvornost crnog kima u snižavanju krvnog tlaka. U istraživanju objavljenom 2013. godine, koje je uključilo ukupno 70 zdravih dobrovoljaca s vrijednostima krvnog tlaka 110-140 mmHg/60-90 mmHg, uzimanje 5 ml ulja crnog kima dnevno tijekom 8 tjedana dovelo je do statistički značajnog sniženja vrijednosti krvnog tlaka u tretiranoj skupini odnosu na skupinu koja je primala placebo.

Pozitivan učinak 200-400 mg vodenog ekstrakta crnog kima na snižavanje vrijednosti krvnog tlaka opažen je i u studiji iz 2008. godine s ukupno 119 ispitanika s blago povišenim krvnim tlakom (140 -159 mmHg/90 – 99 mmHg).

Crni kim za kolesterol

Pronađeno je osam studija u kojima je bilježen utjecaj crnog kima na razinu kolesterola u krvi. Tri studije s ukupno 37, 88 i 108  ispitanika izvješćuju o povoljnom učinku crnog kima na snižavanje ukupnog kao i LDL-kolesterola, a u jednoj od navedenih studija opaženo je i povećanje koncentracije ‘dobrog’, HDL-kolesterola. 

Crni kim za artrozu

Od kliničkih studija povezanih s ovim upitom, pronađeno je jedno istraživanje u kojem je ispitana primjena crnog kima kod pacijenata oboljelih od reumatskog artritisa. U studiji je sudjelovalo 40 pacijentica, a učinak terapije praćen pomoću dvije različite ljestvice za mjerenje simptoma bolesti koje procjenjuju osjetljivost i otečenost zglobova. Učinak procijenjen DAS28 ljestvicom je bio zanemariv (prema važećih kriterijima za ocjenu u kliničkim pokusima) ili ocijenjen kao poboljšanje od 20% kod približno trećine pacijenata.

Crni kim u liječenju malignih bolesti

Iako se crni kim učestalo reklamira kao lijek za „rak“, nisu pronađena istraživanja u kojima je ispitano korištenje crnog kima u liječenju malignih bolesti bilo koje vrste kod ljudi.

Provedene kliničke studije ukazuju na moguće blagotvorno djelovanje pripravaka crnog kima kod nekih bolesti, ali se zbog malog broja ispitanika i često proturječnih rezultata ne mogu smatrati dobrim dokazima njegove učinkovitosti.

Izvor: dokazi u medicini