Katalog domova i ostalih ustanova

Pronađite dom kojega želite ili pregledajte ostale informacije

Web katalog domova za starije i nemoćne

Web-katalog domova za starije i nemoćne osobe je web-katalog koji objedinjuje ponudu privatnih domova za starije i nemoćne osobe u Hrvatskoj te dobavljača opreme, materijala i usluga za starije osobe i domove za starije. Domovi su predstavljeni sa svim kontakt podacima, podacima o kapacitetima i uslugama koje pružaju. Sve dodatne informacije možete saznati direktnim kontaktiranjem domova.

Dom za starije i nemoćne Park

U Domu se pružaju usluge individualne i grupne fizikalne terapije za korisnike u Odjelu pojačane njege.

Kapacitet: 17510000 ZagrebHrvatska

Dom za starije i nemoćne Ksaver

Dom osigurava cjelovitu skrb koja obuhvaća stanovanje, prehranu, održavanje osobne higijene, brigu o zdravlju.

Kapacitet: 10000 ZagrebHrvatska

Dom za starije i nemoćne Maksimir

Dom se sastoji od dva objekta, na dvije lokacije: Hegedušićeva 20 i Aleja A. Augustinčića 1

Kapacitet: 420 korisnika10000 ZagrebHrvatska